Dansk deltagelse i EMPIR

Danmarks Nationale Metrologiinstitut
En væsentlig andel af det danske nationale bidrag finansieres af Styrelsen for Forskning og Innovation gennem en resultatkontrakt med DFM. DFM administrerer nationale projekttilskud til de danske metrologiaktører og koordinerer videnformidling fra programmet.
EMPIR er et fælles europæisk forskningsprogram. Forkortelsen EMPIR står for European Metrology Programme for Innovation and Research, og programmet blev vedtaget af EU’s parlament og ministerråd i maj 2014. EMPIR har deltagelse af 28 EU medlemmer og associerede lande og har en samlet budgetsum på 600 mio. EUR, hvoraf nominelt 300 mio. EUR består af nationale bidrag.
 
EMPIR finansierer forsknings- og udviklingsprojekter med det formål at sikre udvikling af de måletekniske kompetencer og faciliteter, der er påkrævet for at understøtte europæiske virksomheders innovationsevne og samfundets behov for pålidelige målinger i forbindelse med blandt andet sundhed, miljø og forbrugerbeskyttelse.
De danske metrologiaktører i EMPIR programmet udgøres af de danske metrologiinstitutter. Metrologiinstitutterne er udpeget af Sikkerhedsstyrelsen til at varetage ét eller flere måletekniske områder på det højeste nationale niveau. DANIAmet-MI er en medlemsorganisation for de danske metrologiinstitutter.
 
DANIAmet-MI har sin egen hjemmeside under
www.daniamet.dk.