Hvordan kan man deltage i EMPIR?

De danske metrologiaktørers deltagelse i EMPIR koordineres i DANIAmet-MI og administreres af DFM.
Der er ingen faste procedurer for eksterne partneres deltagelse i EMPIR projekter. Typisk etableres projektforslag blandt de europæiske metrologiinstitutter. Forslagsstillerne identificerer i denne proces mulige relevante eksterne partnere til projektet. Udvalgte projektforslag går efterfølgende videre til udarbejdelse af en egentlig projektansøgning.
Interesserede eksterne partnere som fx universiteter eller virksomheder kan kontakte DFM eller et andet medlem af DANIAmet-MI, hvis de har interesse i at deltage i EMPIR projekter. Vi er altid åbne for en snak omkring metrologiske udfordringer, og hvis en konkret problemstilling viser sig egnet til et EMPIR projektforslag, har vi også mulighed for at bidrage hertil.