Kontakter og links

DFM er Danmarks nationale måletekniske institut, og besidder den højeste målekompetance i Danmark inden for en række centrale målestørrelser. DFM's kalibreringsydelser indenfor disse målestørrelser er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025 standarden og omfattet af en global multilateral anerkendelsesaftale, CIPM-MRA. DFM er et aktieselskab, som er 100% ejet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

www.dfm.dk

DANIAmet er paraplyorganisationen for metrologiaktører i Danmark fordelt på de tre hovedområder: Legal metrologi (CLM),  Metrologiinstitutter (MI), og Fundamental metrologi (CDFM).
 
DANIAmet-MI er medlemsorganisation for de danske metrologiinstitutter (MI). Metrologiinstitutterne er udpeget af Sikkerhedsstyrelsen til at varetage ét eller flere måletekniske områder på det højeste nationale niveau.
 
www.daniamet.dk
EURAMET er en sammenslutning af europæiske metrologiinstitutter.
 
www.euramet.org/
EMPIR står for ”European Metrology Programme for Innovation and Research” og er et program for fælles forsknings- og udviklngsprojekter udført af metrologiske institutter og andre godkendte aktører inden for det metrologiske område. EURAMET er ansvalig for implementeringen af programmet.
 
EMPIR’s overordnede mål er at løse de udfordringer, som det europæiske metrologiforskningssystem står over for og at maksimere fordelene ved bedre måleløsninger for Europa.
 
www.euramet.org/research-innovation/empir/
 
Participant portal: msu.euramet.org/